Registracija

Pacientų registracija ir informacija darbo dienomis tel. +370 600 26466. Išankstinė registracija internetu ruošiama.
Gydytojo priėmimo laikas pirmadienį, trečiadienį,ketvirtadienį 10-13 val., antradienį 13-16 val.
Dėl priėmimo kitu laiku reikia atskiro susitarimo tel. +370 600 26466

Atvykstant konsultacijai pageidautina turėti:

  1. Gydytojo siuntimą. Nemokamai konsultacijai siuntimas turi atitikti SAM nustatytus reikalavimus http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=324068&p_tr2=2
  2. Kompensuojamų vaistų pasą-receptų knygelę
  3. Ankstesnius medicininius dokumentus, pvz. EKG, širdies tyrimus, konsultacijų duomenis, išrašus iš ligoninės ir kt.
  4. Naudojamus vaistus
  5. Rankšluostį (pasikloti ant kušetės)