Apie gydytoją

Turiu ilgalaikę gydytojo kardiologo profesinę patirtį. Ją sukaupiau dirbdamas konsultacinėje poliklinikoje, vadovaudamas Respublikinės Šiaulių ligoninės kardiologijos skyriui .Esu aukščiausios kvalifikacinės kategorijos specialistas. Buvau vyriausias Šiaulių krašto kardiologas , kardiologų draugijos pirmininkas. Keliolika metų užsiimu privačia praktika.Žinias atnaujinu dalyvaudamas respublikinėse ir tarptautinėse kardiologų konferencijose.Esu Lietuvos kardiologų draugijos, Lietuvos širdies asociacijos, Europos kardiologų draugijos, Tarptautinės kardiologų draugijos ir federacijos narys.
Šiuo metu verčiuosi privačia kardiologo praktika. Turiu sudaręs paslaugų teikimo sutartį su Šiaulių teritorine ligonių kasa.